0.15 - 1.00

სატესტო

ოთხშაბათი, 14 ოქტომბერი 20:00

თბილისის საკონცერტო დარბაზი

აღწერაღონისძიება ჩატარდება 1 აპრილს

ოთხშაბათი, 14 ოქტომბერი 20:00

თბილისის საკონცერტო დარბაზი

₾ 0.15 - 1.00