ნატო გელაშვილი

კვირა, 20 სექტემბერი 20:00

აღწერა
2020 წლის 20 სექტემბერს, თბილისის საკონცერტო დარბაზში გაიმართება ნატო გელაშვილის სასცენო მოღვაწეობის 30 წლის იუბილე და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნა.
საიუბილეო საღამოს რეჟისორია ლევან (ჭოლა) წულაძე.


•••

კვირა, 20 სექტემბერი 20:00